Operatorzy komórkowi wyłączają sieć 3G. Które telefony mogą nie działać prawidłowo? [LISTA] (2024)

Sieć 3G była pierwszą z powszechnym dostępem do internetu. Najpierw ruszyła w Japonii. Był rok 2001. System pozwalał na dostęp do internetu o prędkości wyższej niż stacjonarne łącza domowe. Do pełnego użytku weszła na samym początku XXI wieku, oferując szybkość transferu na poziomie 7,2 Mb/s. Po wielu unowocześnieniach pozwalała na pobieranie danych z prędkością nawet 42 Mb/s.

Miała być rewolucją i początkowo była, ale szybko okazało się, że jest niewystarczająca. Jej rozwój utrudniał wysoki koszt instalacji i utrzymania infrastruktury. Dla osób, które potrzebowały stałego dostępu do sieci, 3G nie była wystarczająca i już w 2010 r. wkroczyła kolejna generacja – 4G. Dzisiaj oswajamy się już z siecią – 5G. Pierwszą taką komercyjną sieć uruchomił 11 maja 2020 r. Plus.

– Taka jest natura rozwoju. Przychodzi nowe, a znika starsze. Czas na zmiany – mówi o konieczności wyłączenia sieci 3G Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange. Sieć na razie przygotowuje się do tego kroku. – Nie mamy jeszcze ustalonej dokładnej daty wyłączenia 3G. Planujemy, że dla poszczególnych regionów Polski będą to lata 2024-2025 – mówi rzecznik. Na taki krok zdecydowało się już T-Mobile. Sieć już wygasza 3G, a proces ten zakończy w 2023 r. Jedną z pierwszych sieci, która podjęła takie działania w Polsce było Play. Tam ten proces zaczął się 1 stycznia 2021 r.

Kłopot dla użytkowników starszych modeli

Co wygaszanie sieci 3G znaczy dla użytkowników telefonii komórkowej? Największy wpływ będzie miało na osoby, które używają starych telefonów, tych sprzed 2016 r. Z danych Orange wynika, że z 3G korzysta jedynie 3 proc. klientów.

Czytaj także w BUSINESS INSIDER

Technologie Nadchodzi koniec sieci 3G. Wiele osób będzie musiało wymienić karty i telefony 16.02.2022 | Business Insider Polska Technologie Kolejny operator wyłącza 3G. Konieczna wymiana niektórych kart SIM 18.05.2022 | Business Insider Polska

Co zrobić, jeśli jest się w tych 3 proc.? Osoby posiadające stare telefony nie muszą wyrzucać ich do kosza. Będą mogły nadal z nich korzystać. Wszystkie telefony 3G wspierają również technologię 2G i w tej sieci będzie można nadal wykonywać połączenia i smsować. Niestety, wygaszanie 3G dla użytkowników starszych modeli oznacza gorszą jakość internetu. Do tego internet w takich telefonach będzie działał słabo lub wcale. Osoby, które telefonów używają jedynie do dzwonienia i smsowania, nie powinny więc odczuć żadnych zmian, ale już użytkownicy korzystający z internetu – na pewno je zauważą. Wówczas jedyną opcją jest wymiana telefonu na nowszy, który obsługuje sieć 4G.

– Żeby skorzystać z połączeń głosowych w sieci 4G/LTE konieczne jest: posiadanie telefonu lub smartfona umożliwiającego połączenia w technologii VoLTE oraz posiadanie karty SIM 4G/LTE. W przypadku, gdy korzysta się ze starej karty 2G/3G, SIM można za darmo wymienić w salonie na kartę 4G/LTE – przypomina Wojciech Jabczyński z Orange.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej materiału wideo:

Nadawanie w 4G

Jak sprawdzić, czy telefon nadaje już w sieci 4G? Po połączeniu z internetem powinien na ekranie pojawiać się napis: 4G, LTE lub 5G. Jeśli ekran wyświetla oznaczenie WiFi, żeby sprawdzić, w jakiej technologii telefon łączy się z siecią, należy wyłączyć lub wyjść z zasięgu sieci WiFi i sprawdzić wyświetlaną nazwę sieci.

Może zdarzyć się, że wyświetlane oznaczenie sieci 2G/3G związany jest z brakiem zasięgu 4G/LTE w danym miejscu – dlatego warto sprawdzić również w innych lokalizacjach. Informację o obsługiwanych przez telefon technologiach można znaleźć również w instrukcji obsługi telefonu, na stronach internetowych producenta i wielu portalach tematycznych.

Odpowiedzi mogą też udzielić konsultanci w sklepach. Koszt zakupu telefonu z dostępem do sieci 4G nie jest wysoki. Telefony, w tym takie posiadające fizyczną klawiaturę, kupić można już za około 200-300 zł.

Koniec 3G nie tylko w Polsce

Nie tylko polscy operatorzy rezygnują z 3G. Działania te wpisują się w światowe trendy poprawy efektywności sieci. Wyłączanie sieci 3G następuje także w USA i wielu innych państwach Europy.

Takie działanie służy zwalnianiu zajmowanych przez nią częstotliwości na potrzeby 4G. Orange Polska zapewnia, że po wyłączeniu 3G przekaże uwolnione pasma na rzecz sieci 4G. Co z siecią 2G? Ta na razie zostaje. Wykorzystuje się ją m.in. w terminalach płatniczych czy na bramkach autostradowych. Jej wyłączenie wiązałoby się na ten moment z wieloma komplikacjami. Prędzej czy później jednak, także i ona zostanie zlikwidowana.

Oto popularne telefony, które operują na sieci 3G [LISTA]

 • Alcatel 3025X
 • Apple iPhone 3G S
 • Apple iPhone 5
 • BlackBerry Curve 3G 9300
 • HTC One Max
 • Huawei Ascend P6
 • LG Swift 2X
 • Motorola RAZR
 • Nokia Lumia 1020
 • Nokia Lumia 1520
 • Nokia 3310 3G
 • Nokia 6121 classic
 • Nokia 6220
 • Nokia E63
 • Nokia 5800
 • Sagem MY600X, MY700X lub MY800X
 • Samsung Galaxy Note II
 • Samsung Galaxy S III
 • Sony Xperia Z
 • Sony Xperia U
Operatorzy komórkowi wyłączają sieć 3G. Które telefony mogą nie działać prawidłowo? [LISTA] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5824

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.