Wyłączenie 3G w Polsce - kto, kiedy, po co i co to dla nas oznacza? (2024)

9

W ostatnim czasie dwóch operatorów w Polsce zapowiedziało wyłączenie starej technologii 3G na swoich masztach. Dużo z tym niedopowiedzeń czy nieścisłości pojawiło się w sieci, włączenie z koniecznością nagłej wymiany tysięcy telefonów, a jak jest naprawdę?

Pierwszym operatorem, który rozpoczął proces wyłączania 3G w Polsce był T-Mobile, ostatnio podobną decyzję podjął Orange. Na dziś, Play i Plus nie planują podobnych kroków, różnica prawdopodobnie wynika z tego, iż T-Mobile i Orange realizują strategie globalnych marek.

To cię zainteresuje T-Mobile wyłącza 3G. Czas na zmiany i krok w przyszłość2 tygodnie z internetem 3G w smartfonie to był koszmar

Niemniej, klienci tych operatorów w mniejszym lub większym stopniu muszą przygotować się na zmiany, jakie?

Wyłączenie 3G w T-Mobile

T-Mobile najwcześniej zaczął proces wyłączania dostępu do 3G na swoich nadajnikach i najszybciej go zakończy, bo już w przyszłym 2023 roku. Operator tłumaczy to tym, iż transmisja 3G jest już w praktyce nieużywana, a 97% ruchu w sieci odbywa się przy wykorzystaniu LTE i 5G.

3G w T-Mobile już zostało wyłączone w zeszłym roku na częstotliwościach 2100 MHz, obecnie działa już tylko z wykorzystaniem częstotliwości 900 MHz do końca 2023 roku.

Wyłączenie 3G w Orange

Orange z kolei zamierza rozpocząć wyłączanie 3G dopiero od tej daty, czyli od początku 2024 roku do końca 2025 roku - tak więc tutaj pozostaje jeszcze sporo czasu na ewentualną wymianę, albo urządzeń albo kart SIM.

Wyłączenie 3G - co to oznacza dla nas?

Pierwsze watpliwości z tym związane dotyczą użytkowników, którzy czasem nadal przełączają się na 3G w swoich lokalizacjach (zwłaszcza wewnątrz budynków), z uwagi na słaby zasięg LTE i obawiają się, że z chwilą wyłączenia 3G utracą w ogóle możliwość korzystania z dostępu do sieci.

Czytaj dalej poniżej

5G w Polsce: fatalne wyniki na tle Europy Środkowo-Wschodniej Grzegorz Ułan

Ktoś w końcu dokładnie zbadał, jak to jest z tym 5G aktualnie w Polsce. Tragedia Grzegorz Ułan

Otóż, wyłączenie 3G nie oznacza, iż wyłączona zostanie sama częstotliwość 900 MHz, poddana zostanie jedynie (aż) refarmingowi i przeznaczeniu jej pod LTE. Tak więc w lokalizacjach tych, użytkownicy mogą liczyć na znacznie większą pojemność i jakość sieci mobilnych.

Kolejna kwestia to urządzenia będące w użyciu przez klientów tych operatorów, a obsługujące tylko technologię 2G/3G. 2G będzie w użyciu jeszcze przez długi czas, bo wykorzystywana jest w rozwiązaniach M2M. W przypadku samych smartfonów, zwykle są to telefony klasyczne, na których i tak ciężko mówić o wygodnym korzystaniu z transmisji danych w dzisiejszym internecie.

Po wyłączeniu 3G (w ramach którego transmisja danych odpowiada za zaledwie 3% ruchu), będą mogli nadal korzystać z dostępu do 2G - rozmowy telefoniczne i wysyłanie SMS-ów, a więc zapewne te usługi, z których głównie korzystają.

Co prawda w gorszej jakości, ale do całkowitego wyłączenia 3G jest jeszcze trochę czasu na wymianę dla osób, którym będzie zależało na bardziej komfortowym korzystaniu z sieci. Klienci z kolei, którym wystarczy 2G nie muszą wymieniać telefonów, wystarczy wymiana karty SIM (i też tylko wtedy, jeśli mają w telefonach karty SIM starsze niż 6 lat).

Ostatnia kwestia, pośrednio związana z wyłączeniem 3G to dostępność VoLTE w obsługiwanych urządzeniach, która pozawala na korzystanie z dostępu do sieci podczas wykonywania rozmów telefonicznych i szybkiego ich nawiązywania, bez konieczności przełączania telefonu na 3G lub 2G. Wyłączenie 3G będzie więc oznaczało cofnięcie conajmniej o dekadę w komforcie korzystania z telefonów podczas połączeń.

Problem aktualnie jest to, iż akurat Orange włącza obsługę VoLTE tylko na urządzeniach ze swojej dystrybucji. Tak więc użytkownicy urządzeń, które mogą korzystać z tej technologii, a zakupili je na „zewnątrz” będą mieli spory problem. Pocieszające jest to, że aktualnie wszystkie telefony w sprzedaży Orange obsługują połączenia głosowe przez 4G/LTE, a dość odległy termin wyłączenia 3G u tego operatora pozwoli zminimalizować skalę tego problemu.

Jolanta Langowska-Żurakowska, odpowiedzialna w Orange za projekt wyłączania 3G:

Zależy nam, żeby VoLTE działające w naszej sieci spełniało wszystkie wymagania jakościowe, dlatego implementujemy tę technologię tylko na urządzeniach, które mieliśmy okazję przetestować przy ścisłej współpracy z producentami telefonów. Dokładamy największych starach, aby lista telefonów z VoLTE była jak najszersza.

Natomiast T-Mobile, które ma bardziej liberalne podejście w tej kwestii, podaje w swoich statystykach, iż mimo 97% ruchu LTE w swojej sieci, jedynie 50% połączeń głosowych realizowanych jest przez VoLTE. Więc również nie jest z tym kolorowo w tej sieci.

Urządzenia obsługujące VoLTE w Orange i T-Mobile

Orange i T-Mobile podają na swoich stronach listę urządzeń, które na pewno obsługują VoLTE w ich sieciach. Klienci T-Mobile mogą to sprawdzić na tej stronie www, natomiast klienci Orange pod tym linkiem (pdf).

Więcej informacji o samym wyłączeniu 3G znajduje się na dedykowanych temu procesowi stronach Orange i T-Mobile.

Stock Image from Depositphotos.

Wyłączenie 3G w Polsce - kto, kiedy, po co i co to dla nas oznacza? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 5822

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.